fredag 7. mars 2014

SamhandlingsverktøySamhandlingsverktøyet Prezi


Samhandlingsverktøy på nettet  - er et verktøy hvor flere kan jobbe i samme dokument. Vi har forskjellige samhandlingsverktøy, og jeg har valgt å skrive om Prezi.  http://prezi.com
Vi fikk opplæring i  Prezi i IKT læring i høst, og første oppgaven med Prezi var å lage en eplekakeoppskrift.
Det var en artig oppgave. Det var lett å hente bilder på nettet eller på pcen, og filmer fra YouTube. Man kan legge inn "zooming" på bildene (slik at fremvisningen ble mer som en film), legge til tekst og legge opp en "sti" slik at alt kommer i den rekkefølgen man ønsket.Jeg har etter dette testet ut Prezi i flere oppgaver med vellykket resultat.

Prezi er et «uendelig» stort "ark" som du kan fylle i alle retninger. Man trenger ikke å forholde deg til en tidslinje, men er fri til å jobbe overalt. Jobber flere sammen kan de samarbeide på samme område, eller jobbe på hver sin del av "arket".
Lager lærer/elever en Prezi om Middelalderen på ett område, kan de lage et annet område med Svartedauden.  Deretter kan de lage en lage sti til Middelalderen. Slik kan man bygge opp en stor oppgave fra forskjellige tidsperioder og lage stier til hendelser i tidsperiodene. Etter hvert som lærer eller elever  har laget mange områder ut fra emnene elevene jobber med (fagplanen), kan de hele tiden lage stier og koble ting sammen.

I Prezi kan man altså lage områder uten noen rekkefølge, men ønsker man at Prezien skal ha en rekkefølge, kan man underveis eller helt til slutt lage en sti. Denne stien går akkurat der man ønsker det. 

Prezi er lett å laste ned, det er et enkelt program å bruke og det er gratis. Derfor passer det fint å bruke på en skole og hjemme på elevenes egne pcer.
Prezi er skybasert, slik at elevene kan jobbe med Prezi på skolen og de kan fortsette arbeidet på hver sin pc når de kommer hjem. Læreren kan gå inn og sjekke/veilede elevenes arbeid underveis.

Når du starter opp en ny Prezi får du opp flere forslag på maler du kan bruke, men du kan også starte med et stort hvitt ark.

Jeg syntes Prezi er lett å bruke og oversiktlig. Det er veldig enkelt å sette inn bilder og videoer fra YouTube. Dette er et program jeg er sikker på at elevene vil elske. Det er morsomt å kunne skape noe sammen med andre og her kan alle enkelt bidra med noe selv om de ikke engang er på samme sted. 

Samskriving på nettet kan være enklere for mange, enn å snakke høyt i klasserommet. Elever er også vant til å kommunisere over nett gjennom f. eks. Skype og Facebook, epost, så dette er ikke noe nytt for de.

Man kan lage små lukkede grupper, når man samskriver - slik at kun gruppens medlemmer ser hva som skrives.

Det er mulig å samarbeide med andre skoler, og ikke bare innenfor Norges grenser. Dette kan også lærere dra nytte av. Flott og lærerrikt med innspill fra andre som har en helt annen livssituasjon enn en selv i et annet land. 1 kommentar:

  1. Layout på bloggen er god. God lesbarhet på teksten og ikke så mange forstyrrende elementer.
    Det du har skrevet om Prezi er veldig utfyllende og inneholder mange gode tanker om bruk av verktøyet. Jeg liker også at du har tatt med bilder som viser eksempler på det du omtaler.

    SvarSlett